پیست ماشین Maisto

3,680,000 تومان

Maisto fresh metal megateropolis mega play set
یکمجموعه بازی بزرگ با یک شهر بزرگ پنج سطحی است اتوموبیل های خود را در این مجموعه به نمایش بگذارید و با استفاده از آسانسور های دوگانه یا یکی از مسیر های متعدد مجموعه با ماشین خود مسابقه دهید
این مجموعه بازی همه چیز دارد یک گاراژ ،مسیر مسابقه دولاینی، دو لوپ،و یک کوسه

مقایسه